sprajtka, teksty znajomych

31883 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Z przym­rużeniem oka.

Pod su­fitem równo, a drew­no niemalowane.

proszę nie pukać. 

myśl • dzisiaj, 20:41

***

"bądź przy mnie blisko
bo tyl­ko wtedy
nie jest mi zimno"

-H. Poświatowska

po­dob­no nadzieja umiera
ostatnia

nie wiem

może nie byłeś niczyją
nadzieją

kiedy za­miast imienia
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 19:52

zbyt wiele miłości można nie udźwignąć. 

myśl • dzisiaj, 17:53

Lus­tro jest większym kłamcą niż oczy mężczyzny. 

myśl • dzisiaj, 11:35

Droga która powraca

co­kol­wiek we mnie z dzieciństwa zostało
to przeświadczenie
że do gra­nic wszechświata
pro­wadzi ta pol­na ścieżka za domem
która zbacza
i bieg­nie w głąb każde­go z nas

dziś równo­ważę każdy swój krok
bo idę drogą która powraca
do miej­sc is­tniejących
na ob­ra­zie nocy
którym się ziemia otacza
niebo ob­raw­szy za tło 

wiersz • dzisiaj, 09:38

który przychodzi najciszej

od­chodzą na pal­cach anioły
ludzie nie piszą Ci wierszy

każde­go dnia za zło świata
na obojętność skazany

mi­jają Cię na­wet prorocy

a Ty wciąż na nas czekasz
bezdomny
na pro­gu serca

bez­gra­nicznie wierzący w człowieka
bez­wza­jem­nie w nas zakochany 

wiersz • dzisiaj, 09:16

jeszcze ja

Zbawiciel
od dawna
w niebie na ziemi
wśród nas

a ludzie

na­dal tępią
swo­je gwoździe

o krzyż
 

wiersz • wczoraj, 23:53

paździerz nie do­cenia te­go co ma i co jeszcze może
dopóki nie sta­nie się Ju­lią z balkonem

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota • wczoraj, 23:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

wdech