sprajtka, teksty znajomych

32259 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Dytyramb Prozą Na Cześć Kompotu Z Brzoskwiń i Borówek Amerykańskich

Doj­rzałaś już do te­go żebym Ci po­wie­dział o kom­po­cie z brzos­kwiń i borówek. Owo­ce z których się ugo­tował zacho­wały świado­mość łez i krwi, które wsiąkły w Matkę Ziemię, stąd też jest ta [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 11:15

Słoneczny Zachód Słońca cz. 5

Chwilę pat­rzy­li na tą wspa­niałą sek­wen­cję na­tury w zachwy­ceniu, a po­tem szli da­lej po­tokiem z moc­no ka­mienis­tym dnem i oliw­ko­wym nur­tem, aż do ko­lej­nej wspa­niałości, którą były korze­nie sta­rej spróchniałej i przeżartej [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 07:56

zorza

z no­cy wyk­radłbym ciemność
która spo­wija ten świat
za kur­tyną naszych marzeń

prze­mie­rzył jej szal
od pier­wszej gwiazdy
po zni­komość świtu

zdmuchnął kurz wstydu
roz­ciągał podkowę
w uśmiech na twarzy

niedo­kończo­nym snom
po­cierał policzki
gwiez­dnym pyłem cie­szył oczy

z ust rozbieganych
ba­lejażem ciepłych śladów
mienił do­tyk w czułe słowo

na dobranoc 

wiersz • wczoraj, 23:19

Najłat­wiej prze­mycić kłam­stwa po­między prawdami. 

myśl • wczoraj, 22:54

Jest mi smut­no gdy Ci źle
Tak jak trud­no niszczyć się
Jeśli jut­ro scho­wam Cię
Zno­wu po­wiedz so­bie Łeee

Odtwórz  

myśl • wczoraj, 22:15

miłość do ko­ta, to niedomaganie
al­bo zboczenie 

aforyzm • wczoraj, 20:23

Na Poetę

Poeta często tworzy, o tym
Cze­go prag­nie, cze­go nie ma, cze­go nie może... 

fraszka • wczoraj, 19:19

w stro­nach jak z papieru
rwą się kawałki
nies­pi­sanych siebie. 

myśl • wczoraj, 18:23

Człowiek ma wrodzoną pot­rzebę po­mocy i współdziele­nia się - czy­ny in­nych mogą to zmienić. 

myśl • wczoraj, 15:25

cy­ta­ty już dawno
ZESZŁY na psy
dzięki kociarom

/niehaiku/
:P 

haiku • wczoraj, 12:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

wdech