sprajtka, teksty znajomych

32607 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

kamienie lubią szyby

żyj
zdroworozsądkowo
lecz na co dzień chęci
co in­ne­go kręci

pys­ko­wanie
to rzecz święta
dla pyskaczy
wyjadaczy
i kont własnych
d o ż y w i a c z y

czym sko­rup­ka
za młodu nasiąknie
tym ją życie sma­kuje

gdyż wszys­cy jes­teśmy jak okno
w czte­ry strony
lecz niestety
rożnie otwarci


/morał/
spra­wied­li­wość na ziemi mówi, by nau­czyć się ole­wać
ka­mienie które lecą
za daleko
 

wiersz • dzisiaj, 10:45

jewojadam

wcześniej to Jadam
sie­dział na drzewie

i dłubał w nosie

od kiedy mu Jewa
jabłka przynosi

Ja­dam dłubie
w Jewie
 

fraszka • dzisiaj, 10:36

paździe­rza za­leca się trzy­mać w ka­gańcu na łańcuchu
al­bo przy­naj­mniej... na bar­dzo dużą
odległość

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu / 

anegdota • dzisiaj, 10:32

28.03.2017r.

Wczo­raj poszliśmy do kościoła na mszę z okaz­ji ważnej nam roczni­cy i jed­nocześnie w cza­sie tej mszy mieliśmy wysłuchać ka­zania re­kolek­cyjne­go na czas pos­tu i zmar­twychwsta­nia. Idąc to­warzyszyła nam piękna po­goda. Promienie [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 10:22

kata.strofa

za­pom­niałam że być
to tak jak­by od­dać siebie
w cudze ręce

w tym teatrze

jes­tem śmiercią
umieram zaw­sze w trze­cim akcie 

wiersz • wczoraj, 22:28

Roz­nieć w so­bie ogień radości,
za­nim prze­siąkniesz smutkiem... 

myśl • wczoraj, 16:02

sciezkazawila