sprajtka, ulubione teksty

18192 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Podróż do ogrodu tajemniczej pani

W zi­mowym og­rodzie
z sa­mego ra­na

prze­marznięty od­dech
w uścis­ku sta­nu sku­pienia
ta­jem­nicza pa­ni zat­rzy­mała
na ko­narach za­wie­szając
perłowe ra­baty

Na tle oszro­nionych akac­ji
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:03

Kajdanki na sercu.

Tam gdzie czer­wo­ne u góry
A żółte większe na do­le
Tam gdzie białe i czerwone
Wspo­magają i pomagają
Z ser­ca się dokładają
Tam gdzie korona
Na niebieskim
Orła do­bija
Kłam­stwem zabija
Za­myka us­ta, z pychy
Z dziecin­nej błazenady
Po­nad dwie dekady
A te­raz milczą
Tak kwaśnych min
Nie osłodzi to­na czekolady
Cze­kola­da pa­suje do koloru
W gównie które produkujecie
Je­den plus dwa to zaczątek zła
W ku­pie siła, i wkur@!w wielki
Ob­ro­ni na czer­wo­nym białe literki

Odtwórz  

wiersz • wczoraj, 16:07

Nie każdego złodzieja chroni Antoni niektórych jedynie pomaga odnaleść w przypływie wolnej i nieprzymuszonej woli

I Bóg uka­rał Ada­ma i Ewę za nieudaną próbę nap­ra­wienia je­go dzieła ,wypędzając ich obo­je z bez­pie­czne­go ede­nu , bowiem [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 11:06

Zimowy spacer nostalgii

wyszli­fowa­nymi od­cieniami
diamentów mieni się
śnieżna przestrzeń
wy­dep­ta­ne ścieżki
przez chwilkę oświetla
złota tar­cza
la­zur nieba
splótł chłod­ny horyzont
białą wstęgą

za­sypa­ny zagon
roz­dzielając na wy­sokiej miedzy [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 14:33

Jak Bóg prze­mawia, nam po­zos­ta­je milczeć.

Mar­le­na, odez­wij się w tym Świecie.. proszę. 

myśl • 14 stycznia 2017, 22:08

Tam gdzie tylko wzrokim umiem dotknąć

Na­tura Mat­ka
ub­rała jabłonie
w białe płat­ki
ko­nary li­py olbrzymiej
pok­ryła zwiew­nym woalem
z białej szat­ki
ułożyła na wy­niosłej akacji
śnieżno­białe gwiazdki
jedną przy drugiej
jak­by przed szarością
dnia pow­szed­niego
usiłowała ją ochro­nić
włas­nym ciałem [...] — czytaj całość

wiersz • 14 stycznia 2017, 09:29

Choć wątpli­wości jak zaw­sze pełno... nasze dłonie zna­lazły już skar­by wszechświata. 

myśl • 14 stycznia 2017, 00:07

List: Azymut zero.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Zo­baczy­my, lecz raczej nie.”- od­po­wiadasz mi krótko.

Odtwórz

Lu­bię, gdy słońce świeci o półno­cy na pob­liską oko­licę, na­wet gdy świeży śnieg leży, [...] — czytaj całość

list • 13 stycznia 2017, 19:05

Bajka o tym jak Lenin puścił bąka

Dro­gie dzieci. W naszej kul­turze pub­liczne puszcza­nie bąków jest czymś wstyd­li­wym i nie na miej­scu. Nie dzi­wie się te­mu, a wy, kiedy puści­cie bąka to sta­racie się to uk­ryć. W po­dob­nej sytuacji [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 stycznia 2017, 20:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka