sprajtka, ulubione teksty

18323 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

* * *

Czas nie płynie,czas zat­rzy­many,
Wręcz nie istnieje
Gdy wiatr za­kocha­nia wieje,
A ser­ce od Miłości się grze­je.

zain(spi­ryt)owa­ny jakąś cyt­rynką czy też in­nym cyt­ruśni­kiem :) 

Odtwórz  

wiersz • wczoraj, 22:20

In­ternet to nie podwórko u ma­musi fram­pol­skiej by­naj­mniej , nie da się go wycho­wywać tak łat­wo jak młod­szych bra­ciszków zza zapiecka 

myśl • wczoraj, 18:48

Zbyt­nia przy­ziem­ność gro­zi dołkami. 

myśl • wczoraj, 18:23

stoję
ni­cość pośród nicości
samotnie
może łat­wiej jest tym
którzy sta­li obok siebie
gdy ich świat wy­leciał w powietrze?

z lo­dowa­tych po­piołów pcha się na zatracenie
przebiśnieg
szaleniec
w maju

roz­deptać go i mu oszczędzić cierpienia
czy złożyć pokłon
i iść je­go śladem?
 

myśl • wczoraj, 16:19

Jes­tem w sta­nie zro­zumieć próby wyeli­mino­wania ze stro­ny mo­jej niepo­rad­nej twórczości , 
przez ad­mi­nis­tra­tora da­nego por­ta­lu
, na­wet ro­zumiem niec­ny za­miar wyk­lucze­nia jej z obiegu na [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 16:12

Im łat­wiej­szy dostęp tym trud­niej­sza samodyscyplina 

aforyzm • wczoraj, 16:02

Dla Sisi

Ze snu głębokiego
o na­gim ak­cie
budzą się po­woli
nie mo­je akac­je

ob­sy­pując wiosenną zielenią
wiot­kie gałązki

Na ich tle ru­dy modrzew
przywdziewa

szma­rag­do­wy
podtekst

nieopo­dal uklękła
rozłożys­ta leszczyna
na ob­sy­panej
stok­rotka­mi
łączce
odmawiając
w skupieniu
drob­niut­kie deszczo­we pa­cior­ki
słod­kich ma­jowych kropli
cichut­ko spadających
w objęcia szcze­rego mil­cze­nia
aż do bólu wspom­nień

za Ojczyzną
tęskniących 

wiersz • przedwczoraj, 19:57

Współpra­ca niez­ro­zumienia z niedomówieniem pro­wadzi do at­ra­py tezy 

myśl • przedwczoraj, 15:51

Na pot­rze­by sar­kazmu każdy rodzaj głupo­ty to ma­teriał do wynajmu 

myśl • przedwczoraj, 11:06

Na pot­rze­by sa­moob­ro­ny cy­gan dał się powiesić
a dżiha­dys­ta zdetonować 

myśl • przedwczoraj, 10:55

natalia(__ups