sprajtka, ulubione teksty

16541 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

przyszła
kopnęła mnie w kos­ma­te doopsko
i rzekła:
- mi­siek, wstawaj!
 

myśl • dzisiaj, 22:36

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Po­wiedz mi czy to do­puszczal­ne, że mam mętlik w głowie?
I, że jes­tem chy­ba jedną z naj­bar­dziej niez­de­cydo­wanych osób na tej pla­necie..
Może po­win­nam stać się bar­dziej dojrzała?
Ub­rać perfekcyjny [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 12:11

Lipy rzucały liście pod stopy

Jest ta­ki cmentarz
na uli­cy Garncarskiej
roz­dziawiający usta
składający lip rączki w amen

Oby nie wessał
bo kiedy od­dech łapie
wchodzą do je­go ja­my kon­dukty pogrzebowe
ra­zem z sa­mocho­dem elektrycznym
i człowiekiem z megafonem

Roz­ciąga się tam mgła
wieczorna
spo­radycznie zacho­wane pom­ni­ki nagrobne
epi­tafia na murze
i cisza
wbi­ta floretem
w gro­bu kopiec

Jest tam wiel­ki drew­niany krzyż... 

wiersz • wczoraj, 22:32

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Tęskno mi do Pana.
Jed­nak wal­czę z tą tęsknotą i codzien­nie wi­tam dzień z uśmie­chem, bo wiem, że jest to ko­lej­ny dzień bliżej do spot­ka­nia z Tobą..
Za­raz będzie wios­na, a [...] — czytaj całość

list • wczoraj, 00:25

Miało być bu­zi, bu­zi. Po­tem coś tam więcej. Miało być cześć i cześć, miały być na biod­rach ręce. Było, nie będzie, pew­no nie wróci. Sor­ry ma­leńka, zno­wu nie wyszło. Zno­wu pat­rzę przez szkło na wszystko... 

myśl • przedwczoraj, 01:40

Le­piej być sa­mot­nym niż żyć z fałszy­wymi oso­bami, które rzu­cają słowa na wiatr. Ciągle tyl­ko pus­te słowa.... 

myśl • przedwczoraj, 01:36

szklana pula

czuję się jak palec
bez ręki
gdy wśród noc­nej ciszy
głos mnie zawodzi 

wiersz • 17 marca 2018, 19:28

snowman

wróg czarnych
wróg czerwonych
wróg żółtych
wróg tęczowych
wróg wszys­tkich bogów
wróg pokoju
wróg kobiet
wróg porządku te­go świata
wróg pub­liczny nr 1
kruk biały
 

myśl • 14 marca 2018, 00:57

Od­chodzę od zmysłów gdyż nas­ta­piła różni­ca charakterów... 

myśl • 13 marca 2018, 17:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Taaak