sprajtka, ulubione teksty

16617 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

gdy czuć z pys­ka już nad ranem
i prob­le­my z wypróżnianiem
kiedy kłopot z nietrzymaniem
czy­jeś wi­ny domniemane
kiedy życie już się dłuży
a al­ko­hol przes­tał służyć
kiedy jad wy­cieka z pyska
pis­mo się roz­my­wa z bliska
gdy pros­ta­ta mózg
 [...] — czytaj całość

myśl • 13 stycznia 2018, 18:14

Noc w Górach Izerskich

Byłem
w górach

burza wściekła
przechodziła boso
deszcz
majaczył
w ra­mionach drzew
by­liśy je­dyny­mi dziedzicami
w przestworzach
spa­dały na nas sny nieba
zam­kniętych powiek
rzęsiście sze­leściła cisza
i nag­le bryła ciemności
sześcien­na i gęsta
prze­cięta jaskrawością
pow­lekła oczy
cisza
i bi­cie serca

w dali
nieokreślonej
światło schroniska
księżyc wyjrzał
przez roz­prutą zasłonę nieba...

( Chat­ka Górzystów mała na dłoni) 

wiersz • 13 stycznia 2018, 16:56

Znane miejsca, tylko kroki nowe

Za­wisły wspom­nień cienie,
chłod­niejącym wzro­kiem przyzwane,
już zu­pełnie roz­my­te,
od­ległe,
tak bar­dzo wycze­kiwa­ne.

Przemówiły cicho,
od­bi­ciem echa w zmarzniętej ska­le,
zim­ne jak stal, za dłoń chwy­tane,
co­raz to bar­dziej os­tre,
z głębin wyr­wa­ne.

Przy­siadły w kręgu,
na ob­rzeżach pus­tki wpi­sane,
szep­ty zmęczo­ne im da­ne,
niedosłysza­ne, skrzętnie skry­wane.

Przed ko­lej­nym odejściem ta­jem­nicą okryte
tru­dy dro­gi no­we do światła,
i ścieżki cieni,
po­now­nie przebyte. 

wiersz • 13 stycznia 2018, 09:13

na walizkach

czy pod miotłą? 

fraszka • 11 stycznia 2018, 15:33

Zwykły opis wiosny zimą

Niekiedy
w środ­ku zimy
budzą się bazie
spo­koj­nie łabędź pływa

Ciepły fen
ga­lopu­je niżem
odsłaniając wargi
czar­nej ziemi

Wra­cają ptaki
ze stron dalekich
ko­bieta ziarno
sy­pie im pod dzioby
słońce twarz głaszcze
ciepłą dłonią dobroci
stok­rotka z działki
wśród traw tańczy. 

wiersz • 11 stycznia 2018, 15:27

Piosenka disco polo o trydnej sprawie

Padła wyg­ra­na w rodzinie
syn kasę „trzymie”
oj­ciec na no­we zęby nie ma
bo syn to sknera

Mat­ka jak ka­rabin szczeka
a po syn­ku to ścieka
bilę us­ta­wia do gry
i ze sta­rych przy ko­ledze drwi

Sy­tuac­ja jest patowa
przy syn­ku kochan­ka nowa
młody luk­su­su poczuł smak
a dla mat­ki pod stół rzu­cił gnat

Brud­ne spra­wy w Polsacie
zaw­sze mnie rozbawią
tam ludzie sprze­dają swo­je wnętrzności
na lodzie gołe i chu­de jak kości... 

wiersz • 10 stycznia 2018, 21:40

Poranna burza

Wiatr poczochrał grzy­wy drzewom
nar­wa­nym od­dechem burzy
pachnącym chórem chabrów i maciejki

Idziesz boso
w pol­nej su­kien­ce
ut­ka­nej z bla­dego poranka
za­ryso­wanej ma­ku płatkiem
de­likat­nym jak marzenie

Masz pięknie poobi­jane kolana
i no­gi wycze­sane ostrężynami
a do te­go od­ważnie pat­rzysz w niebo
prze­cięte jas­kra­wymi wstęgami. 

wiersz • 10 stycznia 2018, 10:08

Współczesny kiosk RUCH-u

W kios­kach już nie ma
ga­zet szarych
są czasopisma
z ciałami kobiet
które prze­bijają brodawkami
czer­wo­ne halki

Na okład­ce
uśmie­chnięty morderca
życzy nam szczęścia w no­wym roku
i za­cis­ka kastet
śmierć nosząc w oku

Piękne sukienki
kolorowe
i dam­skie makijaże
wy­wołują wyob­raźnię na stronę

Ja­kaś ko­bieta
wycho­wała dzieci ośmioro
i go­tuje im w niedzielę
bo się wszys­cy zbiorą

Oj­ciec pi­jak w osob­nym pokoju
pat­rzy w ga­zetę porno
i bled­nie wśród kolorów
z bu­telką alkoholu... 

wiersz • 9 stycznia 2018, 10:22

W drodze

Bladzi w szybach
pływamy
w wypłowiałym pejzażu
widzianym
z roz­kołysa­nego pociągu

Two­ja ru­da torebka
roz­we­sela krajobraz
uwodząc grzy­wy drzew
zwi­sające przy torach

Stolik
ze wczo­raj­szą gazetą
i ot­warty śmietnik
jedziemy ran­nym pociągiem
do oczu
jas­kra­we światło się klei. 

wiersz • 9 stycznia 2018, 09:45

Kowalskiego Jana miłośnik z krzywym zgryzem

Muszel­ka uchy­la się
wychodzi ślimaczek
muszel­ka się zamyka
ze ślu­zem na ustach

Lu­bię kiedy tak leżysz
ociosa­na blaskiem
z różowym podbrzuszem
w otocze­niu wiosen­nych bazi

Liczę two­je kręgi
żeb­ra do­ty­kam językiem
a ty jak tęcza po kłótni
prężysz się pod sufitem

Muszel­ka puszcza banieczki
piękniej­sze od mydlanych
łono przecze­sał oddech
pożąda­niem sponiewierany 

wiersz • 8 stycznia 2018, 19:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka